Moto epeli na la Team Wata, Patsho RFI alakisi demarche ya Tonton Juvenal, Bosuba na koseka te svp + Apaloli la Team nionso na Carine Mokonzi


[youtube src="ELlsOV7KP6M"/]

Moto epeli na la Team Wata, Patsho RFI alakisi demarche ya Tonton Juvenal, Bosuba na koseka te svp + Apaloli la Team nionso na Carine Mokonzi