Exclusivité ya fête ya Gloria Olangi, Botala ebandeli pe suka ya fête na ndenge Zorro Mabiala abetami na réaction ya batu batikalaki na fête

Exclusivité ya fête ya Gloria Olangi, Botala ebandeli pe suka ya fête na ndenge Zorro Mabiala abetami na réaction ya batu batikalaki na fête, na ndenge Nicodem de WERRASON abini rumba na Gloria etc..
[youtube src="HYTzIu5lD28"/]

Exclusivité ya fête ya Gloria Olangi, Botala ebandeli pe suka ya fête na ndenge Zorro Mabiala abetami na réaction ya batu batikalaki na fête, na ndenge Nicodem de WERRASON abini rumba na Gloria etc..