Leketshu à Manicke: a zalaki muana musala ya Carine Mokonzi pe a bandaki ko lokota mikuwa na ndaku ya Carine pona a memela Prince na bana na ye misusu


[youtube src="PU3Ug8B-zHA"/]

Leketshu à Manicke: a zalaki muana musala ya Carine Mokonzi pe a bandaki ko lokota mikuwa na ndaku ya Carine pona a memela Prince na bana na ye misusu