Écoutez cet article

Tango mokili eboyaka nde tango lola etatolaka eh
Tango mokili efingaka nde tango lola etombolaka eh
Na lingi yesu ba yeba kombo ya nzambe na ngai
Nzambe oyo abenga nga eh alapa ndayi akotika nga te
Na lingi yesu ba yeba kombo ya nzambe na ngai
Nzambe oyo apona nga, na salela wuta bomuana na ngai

Tango akitaka akitaka papa eh
Akitaka na nkembo eh
Abongolaka nioso
Tango akitaka akitaka papa eh
Apesaka makasi eh
Asekwisaka nioso
Tango akitaka akitaka papa eh
Akitaka na nkembo eh
Abongolaka nioso
Tango akitaka akitaka papa eh
Apesaka makasi eh Asekwisaka nioso

Na lingi yesu na yeba kombo ya nzambe na ngai
Nzambe oyo abenga nga alapa ndayi akotika nga te
Na lingi yesu ba yeba kombo ya shilo na ngai
Nzambe oyo apona nga eh na salela uta bomuana na nga

Tango akitaka akitaka papa eh
Akitaka na nkembo eh
Abongolaka nioso
Tango akitaka akitaka papa eh
Apesaka makasi eh
Asekwisaka nioso

Alongolaka soni nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye
Alongolaka soni nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye

Bangelu babeta ngonga
Ahh yaya eh
Bangelu babeta ngonga na tango na ye
Azo mema nga na nkembo
Ahh yaya eh
Azo mema nga na nkembo na tango na ye
Atangisaki makila
Ahh yaya eh
Atangisaki makila tango na ye
Nazo mata neti mpongo
Ahh yaya eh
Nazo mata neti mpongo tango na ye

Alongolaka soni nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye
Alongolaka soni ya bomoyi na yo
Alongolaka soni nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye

Eklezia etinda nzembo
Ahh yaya eh
Eklezia etinda nzembo tango na ye
Banguna ba memi ngambo
Ahh yaya eh
Banguna ba memi ngambo tango na ye
Bima na kati ya kunda
Ahh yaya eh
Bima na kati ya kunda tango na ye
Lazalo aza ko sekwa
Ahh yaya eh
Lazalo aza ko sekwa tango na ye

Alongolaka soni nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye
Alongolaka soni ya bomuana na yo
Alongolaka soni nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye
Atalaka motema
Atalaka motema nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye
Eh akitaka na nkembo oh
Akitaka na nkembo nzambe ya lola eh
Na kati n’eklezia
Asalaka na ngonga na tango na ye
Eh apesaka mabota
Apesaka mabota nzambe ya lola eh
Nzambe na Anna
Asalaka na ngonga na tango na ye
Eh akanisaka bana
Akanisaka bana nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye

Eh Bangelu ba beta ngonga
Ahh yaya eh
Bangelu ba beta ngonga na tango na ye
Bima na kati ya kunda
Ahh yaya eh
Bima na kati ya kunda tango na ye
Na kanisi ekulusu
Ahh yaya eh
Na kanisi ekulusu tango na ye
Lazalo aza ko sekwa
Ahh yaya eh
Lazalo aza ko sekwa tango na ye

Alongolaka soni nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye
Alongolaka soni ya bomuana na yo
Alongolaka soni nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye
Atalaka motema nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye
Afongolaka lola
Afongolaka lola nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye
Apesaka elonga eh
Apesaka elonga nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye
Abonga na lokumu eh
Abonga na lokumu nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye
Alongolaka soni nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye
Alongolaka soni nzambe ya lola eh
Asalaka na ngonga na tango na ye

LAISSER UNE RÉPONSE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
Veuillez entrer votre nom ici